Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij St. Art Gallery streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van St. Art Gallery kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. St. Art Gallery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. St. Art Gallery is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright
St. Art Gallery behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van St. Art Gallery is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Privacy
St. Art Gallery verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt St. Art Gallery de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht. Persoonsgegevens worden door St. Art Gallery alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.

0

Geef uw zoekopdracht