Wat zijn de regels?

  1. Minimale prijs kunstwerk € 500,-.
  2. Maximale prijs kunstwerk €25.000,-.
  3. Minimale betaling per maand € 100,-.
  4. Maximale looptijd 36 maanden.
  5. De klant kan St. Art Gallery verzoeken om een op maat gemaakt betalingsplan.
  6. De eerste betaling wordt vermeerderd met eventuele verzendkosten.
  7. De maandelijkse betaling dient door St. Art Gallery te zijn ontvangen op uiterlijk de 5e dag van de maand.
  8. Het kunstwerk blijft in eigendom en bezit van St. Art Gallery tot het moment dat de gehele aankoopprijs (inclusief eventuele verzendkosten) is voldaan. Nadat de laatste betaling is ontvangen, zal St. Art Gallery het kunstwerk binnen 10 werkdagen aan de klant verzenden. Indien verzending binnen 10 werkdagen niet mogelijk is, dan zal St. Art Gallery de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
  9. Bij in gebreke blijven van de maandelijkse betaling langer dan 30 dagen, zal St. Art Gallery gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden en de daarvoor gemaakte kosten en andere verliezen in rekening te brengen. Deze gemaakte kosten en andere verliezen zullen in mindering worden gebracht op de eventuele eerdere gedane betaling(en).
  10. De algemene voorwaarden van St. Art Gallery zijn van toepassing op iedere koop op afbetaling.
0

Geef uw zoekopdracht